Bakgrunn

Dragefjellet Media AS ble etablert i 2013 på basis av Jan Hanchen Michelsens
enkeltmannsforetak, som har vært i virksomhet siden 2001.

Innehaver Jan Hanchen Michelsen er cand.mag. fra UiB med fagkretsen geografi grunnfag,
sammenlignende politikk grunnfag og historie storfag. Han har arbeidet innen en rekke
ulike media siden 1983, både som ansatt og som frianser.

 

Kapasitet

Dragefjellet Media AS har lokaler i Bergen sentrum, med komplett Mac-basert førtrykk-
produksjonsutstyr. Firmaet tilbyr alene eller med samarbeidspartnere følgende tjenester:

Grafisk produksjon:

Bøker, årsmeldinger, aviser, brosjyrer, hefter, rapporter mm.

Journalistikk
:
Nyheter, reportasjer og feature.

Annet:

Research, tektforfattertjenester, trykkeriformidling, teknisk tilrettelegging og ferdigstilling av
materiell, foto/fotobearbeiding.

Forbehold om mulige etiske konflikter

Som journalist er Jan Hanchen Michelsen organisert i Norsk Journalistlag/Frilansjournalistene
og forholder seg til organisasjonens etiske regler. Dette innebærer at journalistiske oppdrag
og tekstforfatter/produksjonsoppdrag ikke må komme i konflikt med hverandre. Om en slik
konflikt skulle oppstå anbefaler vi gjerne kompetente kolleger og samarbeidspartnere som kan ta på
seg aktuelle oppdrag.

Merk at Dragefjellet Media ikke lenger tilbyr opprettelse og utarbeiding av websider.

 

Teknisk info

Filer kan, med få unntak mottas i alle kurante formater/plattformer. Eksport /import av grafikk/sats kan
skje som Illustrator CS5, eps, outlinet eps, pdf, Indesign CS5 eller Quark 9 mm. Merk at Office-
dokumenter som Word primært kun må regnes som råstoff for trykksakproduksjon og
MS Publisher-dokumenter kun mottas etter nærmere avtale. Ettersom også store grafikkfiler
kan mottas via e-post, er det en fordel å unngå for kraftig jpg-komprimering når pikselgrafikk
oversendes. Et meget godt alternativ er å laste opp filer via Drop Box.
Se kontakt for mer informasjon.

 

Båtliv/Seilas/Seilmagasinet

Dragefjellet Media AS ved Jan Hanchen Michelsen er vestlandskontakt for bladene Båtliv, Seilmagasinet og Seilas.
Benytt fortrinnsvis e-postadressen jan@batliv.com ved kontakt angående Båtliv, Seilas, Seilmagasinet eller andre
publikasjoner fra Norsk Maritimt Forlag.

 


© 2013 Dragefjellet Media